Основні теорії мотивації в освіті

Жіночий онлайн журнал

1.​ Основні теорії мотивації в освіті

Сьогодні в інтернеті можна знайти інформацію з таких теорій мотивації в освіті⁚ expectancy-value theory, social cognitive theory та self-determination theory.​ А також, є інформація про стабільність самооцінки в різні вікові періоди, що є важливим аспектом для дорослих у самоосвіті.​

1.​1.​ Expectancy-Value Theory, Social Cognitive Theory і Self-Determination Theory

Several великі theories focus on motivation в освіті. Expectancy-value theory, social cognitive theory та self-determination theory допомагають розуміти та прогнозувати педагогічну motivation.​ Ці теорії описують, як відбувається напрям, ініціація, інтенсивність та стійкість навчальних behaviors.​

2. Вплив самооцінки на мотивацію в дорослому віці

Важливою точкою в самоосвіті дорослих є стабільність рівня самооцінки.​ Дослідження показали, що самооцінка в дорослому віці може залишатися стабільною, але з невеликим поступовим зростанням доки нестає середніми значеннями в пізньому віці. При цьому після 65 років може спостерігатися зниження рівня самооцінки.​ Це важливий аспект, який потрібно враховувати для підтримання мотивації до самоосвіти.​

2.​1.​ Стабільність самооцінки в різні вікові періоди

Дослідження показали, що самооцінка в дорослому віці може залишатися стабільною, але з невеликим поступовим зростанням доки нестає середніми значеннями в пізньому віці.​ Після 65 років може спостерігатися зниження рівня самооцінки. Це важливий аспект для підтримання мотивації до самоосвіти в дорослому віці.​

3.​ Фактори, які підвищують самомотивацію в дорослому віці

Дослідження показують, що участь в освітніх програмах для дорослих підвищує самооцінку та віру у свої здібності, що впливає на мотивацію до навчання.​ Окрім цього, сприйняття досягнень у дорослому віці збільшує самоефективність та зменшує схильність до участі в навчанні.​

3.​1. Роль самооцінки у зростанні цікавості до навчання

Недавні дослідження підтвердили, що участь у програмах освіти для дорослих може підвищити їх самооцінку та віру у власні здібності, що в свою чергу має позитивний вплив на мотивацію до навчання.​ Крім того, сприйняття своїх досягнень зростає під час дорослого віку, що підвищує ефективність та зменшує схильність до участі у навчанні.​

4. Засоби самомотивації для досягнення цілей

Щоб зберегти внутрішню мотивацію, важливо ставити собі цілі та призначати їм терміни.​ Покладення цілі на календар допомагає збільшити внутрішню мотивацію та створити зовнішню, будучи проміжним кроком до досягнення цілі.Також важлива роль attributio.​..​

4.​1. Планування цілей, створення зовнішньої мотивації

Звернемося до методів самомотивації для досягнення цілей в дорослому віці. Один із способів ― це постановка мети та визначення термінів; Покладанням цілей на календар можна підтримати внутрішню мотивацію та створити зовнішню мотивацію, яка є проміжним кроком до досягнення цілей.​

Основні теорії мотивації в освіті

5.​ Моделі самоуправління та стратегії для досягнення успіху у навчанні

На шляху до успіху в навчанні для дорослих важливо використовувати стратегії самоуправління.​ До цих стратегій можна віднести управління цілями, планування завдань та використання зовнішньої підтримки.​ Важливо мати чіткі цілі та дотримуватися графіку, щоб зберегти внутрішню мотивацію та досягнути успіху в навчанні.​

5.​1.​ Інформаційно-мотиваційно-поведінкові моделі та їх вплив на самоуправління

Одна з цікавих моделей, яка досліджує вплив інформації, мотивації та поведінки на самоуправління, це Модель Інформації-Мотивації-Поведінкових навичок (IMB). Відповідно до цієї моделі, зміна поведінки залежить від належної інформації про ризиковані поведінки, мотивації до змін та сприйнятих навичок, які необхідно виконати цю поведінку.

Оцініть статтю